CiMe/Citizen Media

CiMe – a Polgári Média Integrálása a napi szintű Ifjúsági Munkába, hogy erőt adjunk a Kevesebb Lehetőséggel Rendelkező Ifjúságnak a Digitális Társdalomban.

A jelenlegi politikai tendenciák Európában megmutatják, hogy mennyire fontos a média szerepe a közösség életében. Az egyik legelső lépése a magyar vagy a lengyel nacionalista államvezetésnek a közmédia feletti hatalomátvétel volt. Olyan problémák, mint a ’fake news’, dezinformáció vagy manipuláció a médiában egyre és egyre gyakoribbá válnak. Az emberek valóban ’online’ vannak, viszont a hozzá nem értés és a megértés hiánya sokakat megfoszt a képességtől, hogy a rendelkezésre álló forrásokat helyesen használják fel és – leginkább – meggátolja őket abban, hogy aktívan részt vegyenek a Digitális Társadalomban.

Minden Polgárnak képesnek kellene lennie használni, megérteni, analizálni és létrehozni Digitális Médiát. Ezért a Polgári Média fejlesztése és alkalmazása lesz a legfőbb témája ennek a projektnek, „CiMe – a Polgári Média Integrálása a napi szintű Ifjúsági Munkába, hogy erőt adjunk a Kevesebb Lehetőséggel Rendelkező Ifjúságnak a Digitális Társadalomban”-nak neveznek. Minden fiatalra nagy szükség van, főként a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre, hogy aktívan vegyenek részt a tartalomkreációban és a digitális média reflektív fogyasztásában. Ez csak akkor érhető el, hogyha javítjuk a digitális képességeiket és hogyha megfelelő eszközökkel és módszerekkel látjuk el a fiatal munkavállalókat.

A projektet az Offener TV-Kanal Bielefeld e.V. vezeti, a Bennohaus-al és egyéb szervezetekkel együttműködve, Spanyolországból (CEMU – Asociación Muchachos Ciudadescuelas de Formación Sociocultural), Romániából (T4E – Asociatia TEAM 4 Excellence) és Magyarországról (ICRP- Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány).