Parteneri

KANAL 21

Kanal 21 este un studio local de televiziune necomercială care oferă tuturor cetățenilor posibilitatea de a produce singuri programe de televiziune și de a le difuza prin intermediul canalului de învățare „NRWision”. Indivizii, grupurile, clasele școlare și cluburile pot contribui activ la conturarea programului și pot prezenta filmele lor publicului de televiziune. În același timp, Kanal 21 este un furnizor de servicii de educație media, o facilitate de producție și un câmp de învățare: Der Offene TV-Kanal Bielefeld e. V. pune la dispoziția realizatorilor de film interesați și deja activi tehnologie, know-how și sloturi pentru difuzarea contribuțiilor lor pe nrwision. În prezent, contribuțiile sunt distribuite prin intermediul Youtube și NRWision. Pe lângă televiziune, Offene TV-Kanal Bielefeld e.V. promovează și utilizarea altor mijloace de comunicare (de exemplu, internet și radio). Gama largă de seminarii, proiectele cu școlile și cluburile și evenimentele TV regulate arată o varietate de posibilități de conectare a diferitelor mijloace de comunicare și fac din Kanal 21 un „caracter colorat”.

Bennohaus

Centrul cetățenesc Bennohaus, Asociația Arbeitskreis Ostviertel (AKO) este un loc de întâlnire deschis, socio-cultural, cultural și educațional, pedagogic mediatic, multidisciplinar și transgenerațional, precum și un centru comunitar de cartier. Este un cămin pentru predarea educației mediatice și calificarea cetățenilor cu competențe de orice fel. Prin ofertele sale se adresează cetățenilor de toate vârstele, convingerile și clasele sociale, în special copiilor, tinerilor, persoanelor în vârstă și migranților, și se concentrează, printre altele, pe munca și educația media.

CEMU

CiudadEscuela Muchachos (CEMU), care se traduce prin Oraș-școală pentru băieți și fete, a fost fondată la 1 decembrie 1970 de Alberto Muñiz Sánchez, cunoscut în comunitate sub numele de Tío Alberto, arhitect, artist polivalent și educator profesional. Scopul final a fost acela de a integra în societate copiii care au avut o copilărie grea, astfel încât și ei să poată servi ca membri funcționali ai comunităților lor. Acești copii tind să fie etichetați ca fiind „în situație de risc”. Cu toate acestea, Tío Alberto crede că, insuflându-le un simț personal al responsabilității și al puterii de schimbare, pot deveni cetățeni implicați în mod critic și pot scăpa de eticheta societății.

T4Excellence

TEAM4Excellence (T4E), este o asociație de tineret din România care își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin activități de educație, cercetare și consultanță. Pentru a răspunde provocărilor societale, T4E oferă oportunități de învățare și consiliere profesională pentru incluziunea socială, dezvoltarea și angajabilitatea tinerilor și adulților și echipează formatorii cu competențe și abilități cheie pentru a stimula dezvoltarea personală, dar și profesională. În cadrul a peste 50 de proiecte finanțate de UE, asociația produce și transferă inovație, experiență și know-how prin cooperarea cu parteneri interni și internaționali. Prin găzduirea de evenimente, cursuri de formare și conferințe, T4E consolidează colaborarea dintre oameni, sprijină organizațiile și reduce decalajele dintre generații. Expertiza vastă în domeniul managementului permite personalului T4E să ofere consultanță companiilor mari și IMM-urilor folosind modelul EFQM și Business Model Canvas.

ICRP

Institutul pentru Politica Relațiilor Culturale oferă cercetătorilor de vârf, politicienilor, diplomaților și studenților, în calitate de viitori factori de decizie, posibilitatea de a se întâlni pentru a discuta despre cele mai recente evoluții în domeniile lor de cercetare/lucrare. ICRP încurajează colaboratorii să își prezinte lucrările lor cuprinzătoare și originale pe diverse teme concentrate pe domenii conexe celor pe care se concentrează ICRP. ICRP publică articole, lucrări de cercetare, analize și eseuri de opinie.